Revista Digital Experiences in Mathematics Education

13/04/2015

L’objectiu de la revista Digital Experiences in Mathematics Education és aportar a la comprensió i al millorament del treball matemàtic amb tecnologies digitals que poden realitzar aprenents, docents i professionals. Aquesta publicació ofereix un fòrum per a la discussió sobre aspectes del pensament matemàtic, així com sobre qüestions d’equitat, diversitat...

Llegir més

MIT Technology Review

22/06/2014

MIT Technology Review, fundada en 1899, és la revista sobre tecnologia més antiga del món i l’autoritat global en el futur de la tecnologia en internet, telecomunicacions, energia, informàtica, materials, biomedicina i negocis. La seva missió és promoure el coneixement de les tecnologies emergents i analitzar les seves implicacions comercials,...

Llegir més

Science

26/05/2014

Science és una de les revistes científiques més prestigioses del món i òrgan d’expressió de la American Association for the Advancement of Science. La finalitat principal de la revista és la publicació de descobriments de recerca recents. Science és també coneguda per publicar notícies sobre política científica i altres assumptes...

Llegir més

Alambique. Didáctica de las ciencias experimentales

20/05/2014

Alambique es una revista trimestral dirigida al profesorado que aspira a crear redes de intercambio de ideas, iniciativas y experiencias entre el profesorado y  favorecer la renovación del discurso pedagógico dominante, abriendo vías para su superación crítica. Se publica desde 1994 en español.

Llegir més

Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias (REurEDC)

08/05/2014

La revista tiene una doble finalidad: i) contribuir al desarrollo del conocimiento en el ámbito de la didáctica de las ciencias experimentales, tanto en un plano teórico como aplicado, y ii) aportar referentes para la práctica de la educación científica tanto de profesores como de formadores provenientes del ámbito de...

Llegir més