Institut de la UNESCO per al Aprenentatge al llarg de Tota la Vida

14/09/2015

L’Institut de la UNESCO per a l’Aprenentatge al Llarg de Tota la Vida (UIL, per les sigles en anglès) és un centre internacional de recerca, formació i informació de la UNESCO, de caràcter no lucratiu i orientat majorment cap a la política. El seu objectiu principal és promoure la política...

Llegir més

LIFE CENTER: aprendre en entorns formals i informals

17/07/2015

LIFE CENTER –Learning in Informal and Formal Environments– és una institució que representa la col·laboració entre diverses universitats dels Estats Units: Universitat de Washington a Seattle (coordinadora), la Universitat de Stanford i SRI International. L’interès de LIFE CENTER és aportar a la comprensió dels fonaments socials de l’aprenentatge humà. D’aquí...

Llegir més

Citilab – Centre per a la innovació social i digital

21/04/2015

Citilab és un centre experimental per a la difusió activa de la cultura tecnològica, així mateix, és un laboratori ciutadà en el qual investigadors, emprenedors, universitaris i empreses interaccionen, experimenten i col·laboren en projectes comuns. En altres paraules, Citilab és una barreja entre un centre de formació, un centre de...

Llegir més