Recursos

D’acord amb el propòsit i els objectius de BLE, hem seleccionat una sèrie d’enllaços a recursos sobre activitats i experiències d’aprenentatge en contextos d’educació formal, no formal i informal, amb una atenció especial a l’aprenentatge relacionat amb la ciència i la tecnologia, que anirem ampliant progressivament.

Es pot accedir a aquests recursos mitjançant un motor de cerca que permet combinar els col·lectius interessats, els nivells educatius, les matèries, els espais i els processos d’aprenentatge implicats. El núvol d’etiquetes situada en la part dreta de la pàgina permet també una cerca per temes.

Els convidem a comentar aquests recursos i notícies i a enviar-nos recomanacions i suggeriments sobre uns altres que els semblin igualment d’interès.

Destinataris
Educadors
Investigadors
Estudiants i famílies
Nivells educatius
Educació infantil
Educació primària
Educació secundària
Batxillerat
Formació professional
Educació superior
Tots els nivells
Matèria
Astronomia
Biologia
Física
Química
Geologia
Ciències naturals
Tecnologia
Matemàtiques
Totes les matèries
Espais d’aprenentatge
Educació formal
Llar
Comunitat
Mitjans de comunicacio
Espais en línea
Altres

Processos
Experiencies d’aprenentatge
Identitat d’aprenent
Narratives d’aprenentatge
Xarxes d’aprenentatge
Sentit de l’aprenentatge
Itineraris d’aprenentatge

<< Newer posts | Older posts >>

Prepara el teu Escola per a la Societat Digital: Claus per sumar-se al canvi

12/07/2016

Prepara el teu Escola per a la Societat Digital: Claus per sumar-se al canvi és un informe elaborat per la Fundació Telefónica a 2016 en el qual es presenta el treball de recerca realitzat amb diversos centres educatius d’Espanya al voltant del tema d’innovació educativa en la Societat Digital. Fonamentalment,...

Llegir més

educadors investigadors batxillerat educació infantil educació primària educació secundària totes les matèries Altres Comunitat Educació formal Llar Mitjans de comunicació Experiències d’aprenentatge Narratives d’aprenentatge Xarxes d’aprenentatge Llegir més >>

Edutopia

21/07/2015

Edutopia és el lloc web d’una comunitat virtual creada i gestionada per George Lucas Educational Foundation. L’objectiu és posar a disposició dels usuaris coneixements, estratègies, pràctiques i recursos que ajudin a millorar les propostes educatives dels nivells d’infantil i primària. Igualment, el seu fons augmenta dia a dia gràcies a...

Llegir més

educadors estudiants i famílies investigadors educació infantil educació primària totes les matèries Educació formal Xarxes d’aprenentatge Llegir més >>

Revista Digital Experiences in Mathematics Education

13/04/2015

L’objectiu de la revista Digital Experiences in Mathematics Education és aportar a la comprensió i al millorament del treball matemàtic amb tecnologies digitals que poden realitzar aprenents, docents i professionals. Aquesta publicació ofereix un fòrum per a la discussió sobre aspectes del pensament matemàtic, així com sobre qüestions d’equitat, diversitat...

Llegir més

educadors investigadors batxillerat educació infantil educació primària educació secundària matemàtiques Educació formal Llegir més >>

Les tecnologies mòbils als centres educatius

21/03/2015

En la sessió plenària del 4 de març, el Consell Escolar de Catalunya ha aprovat el Document 1/2015: Les tecnologies mòbils als centres educatius. En aquest document es recullen diverses consideracions sobre la presència i l’ús dels dispositius mòbils en els centres educatius de Catalunya, el desenvolupament de la competència...

Llegir més

educadors investigadors batxillerat educació infantil educació primària educació secundària tecnologia Educació formal Llegir més >>

Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología -CIENTEC-

11/11/2014

La pàgina web ha estat creada per el Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología (CIENTEC), declarada d’interès nacional pel govern de Costa Rica, tenint en compte la seva distribució per al desenvolupament d’una cultura científica i tecnològica per la promoció de l’equitat. Estan disponibles gratuïtament per als usuaris...

Llegir més

educadors estudiants i famílies educació infantil educació primària educació secundària totes les matèries Llegir més >>

Space Place – Nasa

Space Place és una pàgina web dissenyada especialment per a nens i mantinguda per la NASA (National Aeronautics and Space Administration), el JPL (Jet Propulsion Laboratory), el California Institute of Technology i la ITEEA (International Technology and Engineering Education Association). A través d’aquesta pàgina s’ofereixen diversos continguts i activitats sobre...

Llegir més

educadors estudiants i famílies educació infantil educació primària educació secundària ciències naturals física geologia matemàtiques tecnologia Llegir més >>
<< Newer posts | Older posts >>