KnowledgeWorks

15/06/2015

kwf_logo_color

KnowledgeWorks és una organització social sense ànim de lucre amb seu a Ohio, USA. La missió d’aquesta organització és fomentar la capacitat dels educadors i de les comunitats per construir i mantenir ecosistemes d’aprenentatge que possibilitin a cada estudiant, mitjançant experiències d’aprenentatge significatives, prosperar a la universitat, la professió i la vida cívica.

Els programes oferts per KnowledgeWorks inclouen les accions realitzades per dues organitzacions -sense ànim de lucre- subsidiàries: EDWorks i StriveTogether.

El treball de KnowledgeWorks està organitzat en tres línies:

  1. Propendir per la implementació de canvis en l’ensenyament i l’aprenentatge a les escoles. Aquesta línia és desenvolupada a través de EDWorks que té com a objectiu desenvolupar i ajudar els administradors i mestres a implementar entorns d’aprenentatge innovadors i més eficaços.
  2. A través de les accions de StriveTogether, ajudar els líders comunitaris a construir una infraestructura cívica per a la rendició de comptes, el lliurament de recursos i el sosteniment de reformes dins de la comunitat.
  3. KnowledgeWorks també busca formar, a través de diversos programes, a legisladors, polítics, educadors, líders empresarials ia la comunitat en general sobre les tendències de l’ensenyament i l’aprenentatge, la necessitat de canvi, les possibles polítiques a adoptar i els mecanismes necessaris per a posar en pràctica aquestes idees.

Al lloc web es troba informació organitzada en quatre seccions:

  • En About es presenta informació detallada sobre els objectius, la història de l’empresa social, l’equip de treball i l’equip directiu.
  • En Impacting Escoles & Communities es troba informació sobre l’impacte del treball realitzat a les escoles i comunitats a través de les dues organitzacions subsidiàries: EDWorks i StriveTogether.
  • En Impacting the System s’ofereix una àmplia gamma d’informació al voltant de les polítiques educatives i recursos per a la formació i assistència a agents educatius, com ara articles, conferències, vídeos, etc.
  • En News Room es presenten tres tipus d’informació. World of learning és un bloc que conté vídeos i reflexions al voltant de l’educació. Press Releases conté notes de premsa amb notícies sobre el treball de KnowledgeWorks. Resource Room és un repositori que permet fer cerques per tipus de contingut, per categoria o per any (des de 2005).

Més informació

Classificació: educadors investigadors tots els nivells totes les matèries

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electronic no es publicarà. Els camps obligatoris están marcats *