Projectes

BLE acull actualmente dos projectes de recerca dirigits a estudiar les activitats i experiències d’aprenentatge de les persones en diferents contextos i situacions, així com les seves relacions i interconnexions. Tots dos projectes comparteixen la idea que en l’escenari actual de la societat de la informació l’estudi de l’aprenentatge i la formació d’aprenents competents han de contemplar els diferents contextos i activitats en els quals els nens i joves participen.

El projecte BLE_STEM –Les experiències dels joves fora de l’escola relacionades amb la ciència i la tecnologia i el seu impacte en l’actitud davant la ciència– compta amb el suport de la Fundació La Caixa (convocatòria d’ajudes a la recerca RecerCaixa 2013) i té com a focus les activitats i les experiències d’aprenentatge relacionades amb la ciència i la tecnologia.

El projecte BLE_LI –Experiències d’aprenentatge i identitat d’aprenent en l’era digital: itineraris d’aprenentatge en contextos educatius formals i no formals– té el suport del Ministeri d’Economia i Competitivitat d’Espanya (convocatòria de projectes de R+D+I 2013) i té com a focus la construcció de la identitat d’aprenent en el marc de la societat de la informació.