Interessats

Un dels reptes principals dels projectes BLE és escurçar la distància que existeix en l’actualitat entre la recerca educativa i la societat en general i, més específicament, els agents educatius i els estudiants i les seves famílies. Les preguntes formulades i l’enfocament metodològic adoptat estan presidits per la motivació de contribuir a connectar més estretament la recerca amb les pràctiques educatives que tenen lloc en contextos d’educació formal, no formal i familiar.

D’acord amb aquest mateix plantejament, pretenem que tant el procés de recerca com les informacions que es generin durant el desenvolupament dels projectes siguin directament accessibles als professionals de l’educació, els estudiants i les seves famílies i altres investigadors a través d’aquest mitjà.

Amb aquesta intenció, oferim a continuació als interessats una selecció de recursos i notícies sobre l’aprenentatge i les activitats i experiències d’aprenentatge en contextos d’educació formal i no formal, amb una atenció especial a l’aprenentatge relacionat amb la ciència i la tecnología, que confiem completar progressivament. Els convidem a comentar aquests recursos i notícies i a enviar-nos recomanacions i suggeriments sobre uns altres que els semblin igualment d’interès.

Investigadors

Més informació

Estudiants i famílies

Més informació