Estudiants i famílies

sofa_boy

La finalitat de BLE no és només generar nous coneixements i perspectives sobre les activitats i les experiències d’aprenentatge en contextos d’educació formal, no formal i informal i sobre les seves relacions i interconnexions, sinó també crear consciència i debat sobre aquestes qüestions.

En aquest marc, hem recopilat, seleccionat i classificat un conjunt d’enllaços  a recursos i notícies aquesta temàtica, amb l’accent posat en l’aprenentatge de la ciència i la tecnologia, susceptibles d’interessar nens i nenes, joves i les seves famílies. Els convidem a comentar aquests recursos i notícies i a enviar-nos recomanacions i suggeriments sobre uns altres que els semblin igualment d’interès.