Entitats col·laboradores

Aquí encontrarán en breve más información sobre las entidades que colaboran con nosotros en el proyecto.

fmrpc_logo_gran

Federació dels Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya

http://www.mrp.cat

La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya és una entitat composta per 26 Moviments de Renovació Pedagògica estesos per tot el territori català. L’objectiu de la Federació és impulsar la innovació i la millora educativa.

 

FES_logo

Fundació Educació Solidària

http://www.educaciosolidaria.org

La Fundació Educació Solidària promou i dóna suport a accions educatives en àrees necessitades amb la finalitat de que totes les persones puguin fer efectiu el seu dret a l’educació, millorar les seves condicions de vida i establir un marc de relacions més justes entre els pobles.

 

logoFPallach

Fundació Josep Pallach

http://www.fundaciopallach.cat

La Fundació Josep Pallach impulsa i promou la intensificació de xarxes en l’àmbit educatiu, cultural, social i sanitari, així com formal, no formal i informal, en pro de pràctiques educatives inclusives i de cohesió social.

 

Fudacio_Exit_logo

Fundació Èxit

http://www.fundacionexit.org

La Fundació Èxit impulsa i promou la inserció al món laboral de joves en situació de risc d’exclusió social mitjançant projectes educatius innovadors que aportin valor afegit a les empreses i potenciïn el treball en xarxa.

 

Fundacio_Ser.Gi_Logo

Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social

http://www.fundaciosergi.org/

La Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social desenvolupa accions a favor d’una societat inclusiva mitjançant la millora de la qualitat de vida dels grups i minories que enfronten dificultats en el seu desenvolupament personal, familiar o social.

 

GRAMC_Logo

Asociació Grups de Recerca i Actuació amb les Minories Culturals i els Treballadors Estrangers

http://goo.gl/esVflV

L’Associació Grups de Recerca i Actuació amb les Minories Culturals i els Treballadors Estrangers és una iniciativa social d’àmbit nacional català sense ànim de lucre nascuda amb la finalitat d’incentivar la construcció d’una societat intercultural i participar activament en est procés.

 

Escola-Pia_Logo

Secretariat d’Institucions Educatives de l’Escola Pia de Catalunya

http://www.escolapia.cat/organitzacio

El Secretariat de les Institucions Educatives de l’Escola Pia de Catalunya és l’òrgan de coordinació de les 21 institucions educatives que l’Escola Pia té a Catalunya. Entre les seves funcions destaca la realització d’estudis, avaluacions prospectives i propostes sobre el futur d’aquestes institucions.

 

LaceNet_logo

Asociación LaceNet

http://www.lacenet.org

LaceNet és una associació de professionals de l’ensenyament interessats per l’ús educatiu de les TIC. L’equip de LaceNet ofereix ofereix als centres educatius projectes telemàtics interdisciplinaris basats en el treball cooperatiu i la comunicació entre els grups participants.

 

Gencat_2_Logo

Serveis Territorials d’Ensenyament en Girona

http://goo.gl/orv1UH

Els Serveis Territorials d’Ensenyament en Girona és l’organisme encarregat d’executar les directrius del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en els centres educatius de titularitat pública i en els centres docents privats de la província de Girona.

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electronic no es publicarà. Els camps obligatoris están marcats *