BLE_STEM

Les experiències dels joves fora de l’escola relacionades amb la ciència i la tecnologia i el seu impacte en l’actitud cap a la ciència

Experiències d’aprenentatge fora de l’escola

Aquest projecte té com a finalitat recaptar informació sobre les activitats relacionades amb la ciència i la tecnologia en les quals participen habitualment fos del context escolar nens i joves. Gràcies a l’espectacular desenvolupament de les tecnologies mòbils i les xarxes sense fils, en els últims anys han aparegut nous contextos d’activitat que ofereixen als nens i joves oportunitats i recursos per aprendre. Aquestes experiències d’aprenentatge són cada vegada més nombroses i significatives i permeten a nens i joves adquirir coneixements i desenvolupar competències de diferent naturalesa. El focus del projecte en les experiències d’aprenentatge quotidianes relacionades amb la ciència i la tecnologia enllaça amb la preocupació actual per promoure l’interès i la motivació dels estudiants per aquests àmbits de coneixement i millorar el seu ensenyament i aprenentatge en el context escolar.

carousel

Objectius del projecte

En aquest marc, el projecte BLE_STEM es planteja dos objectius:

  • estudiar les activitats relacionades amb la ciència i la tecnologia en les quals participen els nens i adolescents en la seva vida quotidiana i extraescolar, i les experiències d’aprenentatge associades a aquestes activitats;
  • estudiar les actituds davant la ciència i la tecnologia i l’interès que manifesten per la ciència els nens i adolescents i la seva relació amb les activitats en les quals participen.

chicos

Fases del projecte

Amb la finalitat d’aconseguir els objectius proposats, el projecte s’organitza en tres fases, de manera que els resultats de cadascuna d’elles constitueixen el punt de partida de la següent.

Fase 1

Finalitat: identificar les activitats en les quals participen habitualment els nens i adolescents fora del context escolar que els proporcionen oportunitats i recursos per aprendre, així com els espais i contextos soci-institucionals en els quals aquestes activitats tenen lloc (família, entitats esportives, culturals, religioses…) i les experiències d’aprenentatge associades a elles.
Metodologia: entrevistes de grup focals
Participants: grups de nens i adolescents escolaritzats en centres educatius d’educació primària i secundària de tres franges d’edat (10,13 i 16 anys) i grups formats per pares i mares.

Fase 2

Finalitat: explorar la freqüència i amplitud de la participació de nens i joves en les activitats i contextos soci-institucionals identificats en la fase 1, així com les seves actituds davant la ciència i la tecnologia i l’interès que manifesten per aquests àmbits de coneixement.
Metodologia: qüestionaris
Participants: nens i adolescents escolaritzats en centres educatius d’educació primària i secundària de tres franges d’edat (10,13 i 16 anys)

Fase 3

Finalitat: exploració en profunditat de les activitats relacionades amb la ciència i la tecnologia i les experiències d’aprenentatge associades a elles, així com de les actituds i interès per la ciència i la tecnologia, d’un nombre reduït d’alumnes i alumnes seleccionats pel contrast de les seves respostes al qüestionari.
Metodologia: entrevistes individuals
Participants: nens i adolescents escolaritzats en centres educatius d’educació primària i secundària de tres franges d’edat (10,13 i 16 anys), seleccionats a partir de les seves respostes als qüestionaris aplicats en la fase precedent.

Centres educativus participantsplanekid

En les tres fases els participants provenen dels mateixos centres educatius, que s’han seleccionat d’acord amb els següents criteris:

  • nivell educatiu dels estudis impartits
  • ubicació territorial
  • nivell socioeconòmic de les famílies

 

 

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electronic no es publicarà. Els camps obligatoris están marcats *