BLE_LI

Experiències d’aprenentatge i identitat d’aprenent en l’era digital: itineraris d’aprenentatge en contextos educatius formals i no formals

Experiències d’aprenentatge i identitat d’aprenent

Aquest projecte té com a finalitat estudiar com les persones ens construïm com a aprenents i els processos de construcció de la identitat d’aprenent (IdA). Les persones tenim experiències d’aprenentatge i aprenem en espais i contextos molt diferents. Amb la penetració de les TIC en pràcticament tots els àmbits de l’activitat humana han aparegut nous contextos que ofereixen oportunitats i recursos per aprendre, al mateix temps que s’ha ampliat de forma considerable el potencial dels escenaris tradicionals com a fonts d’aprenentatge. La participació en les activitats que tenen lloc en aquests contextos és cada vegada més una important font d’aprenentatge per a les persones. I sobretot és cada vegada més una font important d’experiències d’aprenentatge a partir de les quals construïm significats sobre nosaltres mateixos com a aprenents. Sovint, a més, aquests significats transcendeixen el context particular en el qual aquestes experiències tenen lloc per generalitzar-se a altres contextos i activitats, incidint d’aquesta manera sobre el major o menor aprofitament de les oportunitats d’aprenentatge que en ells trobem i, en definitiva, sobre els aprenentatges que finalment podem portar a cap.

CarreraSacos

Objectius del projecte

En aquest marc, el projecte BLE_LI es planteja tres objectius:

  • estudiar els itineraris d’aprenentatge d’alumnes que es troben en diferents moments de la seva escolaritat, atenent al seu relat de les experiències d’aprenentatge, als contextos en els quals aquestes experiències tenen lloc i a les activitats a les quals apareixen associades;
  • estudiar l’impacte que tenen les experiències d’aprenentatge referides pels alumnes sobre els significats que construeixen sobre si mateixos com a aprenents; i
  • estudiar dos aspectes que tenen una especial importància en la construcció de significats sobre un mateix com a aprenent: els patrons o esquemes culturals que els alumnes utilitzen per construir aquests significats i la incidència d’altres identitats, sobretot culturals i de gènere, en la construcció de l’IdA.

Tablet

Fases del projecte

Amb la finalitat d’aconseguir aquests objectius, el projecte s’organitza en tres fases, de manera que els resultats de cadascuna d’elles constitueixen el punt de partida de la següent.

Fase 1

Finalitat: identificar i descriure les activitats en les quals participen habitualment els nens i adolescents fora del context escolar que els proporcionen oportunitats i recursos per aprendre, els espais i contextos socio-institucionals en els quals aquestes activitats es duen a terme, el paper que en elles tenen les TIC i les experiències d’aprenentatge a les quals apareixen vinculades.
Metodologia: entrevistes de grup focals.
Participants: grups de nens i adolescents escolaritzats en centres educatius d’educació primària i secundària de tres franges d’edat (10,13 i 16 anys) i grups formats per pares i mares.

Fase 2

Finalitat: explorar la freqüència i amplitud de la participació de nens i joves en les activitats i contextos socio-institucionals identificats en la fase 1, així com del paper que en elles tenen les TIC i de les experiències d’aprenentatge vinculades.
Metodologia: qüestionaris.
Participants: nens i adolescents escolaritzats en centres educatius d’educació primària i secundària de tres franges d’edat (10,13 i 16 anys).

Fase 3

Finalitat: explorar en profunditat l’impacte de les experiències d’aprenentatge més rellevants relatades per un nombre reduït de nens i adolescents en la construcció de significats sobre si mateixos com a aprenents, així com els esquemes culturals utilitzats en aquesta construcció i la relació amb altres identitats.
Metodologia: entrevistes individuals.
Participants: nens i adolescents escolaritzats en centres educatius d’educació primària i secundària de tres franges d’edat (10,13 i 16 anys), seleccionats a partir de les seves respostes als qüestionaris aplicats en la fase precedent.

bichito

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electronic no es publicarà. Els camps obligatoris están marcats *