L’àgora era el nom amb el qual es designava en l’antiga Grècia la plaça de les ciutats-estat on els ciutadans es reunien per discutir sobre els problemes de la comunitat. Aquest espai aspira a ser un lloc en el qual totes les persones interessades per la relació i interconnexió de les activitats i experiències d’aprenentatges en contextos d’educació formal i informal puguin reunir-se, fer les seves aportacions i discutir sobre les qüestions relacionades amb aquesta temàtica i les seves implicacions educatives.