Workshop “The magic of periodic table of elements”

10/03/2015

  In this workshop we will review the elements of periodic table of elements with simple but intriguing and seductive magic tricks, which will be completed on stage with spectacular and quick chemistry experiments. A unique show that, using the historical relationship between magic and science, will mix enjoyment with...

Read more

L’aigua que no veiem, però sí que usem

27/06/2014

L’aigua subterrània constitueix la principal fracció d’aigua dolça disponible al nostre planeta per satisfer les necessitats de proveïment d’una població creixent que, a més, a mesura que augmenten el desenvolupament econòmic i el benestar social, demana una dotació més gran per càpita d’aquest recurs. L’exploració, el control, la modelització i...

Read more

La ciència de l’aigua: “Què fem amb l’aigua quan està bruta?”

In this session, Joan Mata, professor from the Department of Chemical Engineering of Universitat de Barcelona, speaks about the water cycle, particularly the management of waste water. He describes how is it generated and how it can be reduced. The activity is part of the series La ciència de l’aigua...

Read more

Tags