Jerome Bruner fa 100 anys

2015-05-bruner

Aquest 2015 celebrem el 100 aniversari d’un dels psicòlegs amb una major transcendència qui ha mostrat una gran sensibilitat cap a tot allò que afecta i està relacionat amb l’educació. Protagonista de la revolució cognitiva i, més recentment, de la revolució cultural, Jerome Bruner (1915 – ) és una veu imprescindible a la qual sempre s’ha d’escoltar i tenir en compte.

“L’educació no s’hauria de reduir només a la transmissió de coneixements ja definits sinó que s’hauria de dedicar també a cultivar la consciència per la condició humana i generar habilitats en la comprensió de la naturalesa i les fonts del coneixement. És a dir, l’educació no té a veure exclusivament amb dominar continguts sinó que sobretot té a veure amb l’adquisició d’una major consciència de la naturalesa del coneixement i la comprensió. Sí, estic dient que hauríem de cultivar a les escoles una sensibilitat cap a l’epistemologia per part dels nens i nenes, una consciència al voltant dels processos implicats en l’aprenentatge i el pensament, i no només en l’adquisició de productes finits que anomenem currículum. És absurd pensar que els nens no són capaços d’entendre aquestes coses. Espontàniament realitzen activitats lúdiques riques en exploracions d’allò possible, allò que hauria de ser i el per què de vegades és i de vegades no. Necessitem urgentment cultivar aquest sentit per allò possible en les nostres pràctiques educatives.” (Bruner, 2012, p. 12)

Bruner, J. (2012). What Psychology Should Study. International Journal of Educational Psychology, 1(1), 5-13. doi: 10.4471/ijep.2012.01

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electronic no es publicarà. Els camps obligatoris están marcats *

Tags